COVID-19: Dataset Malaysia

Seorang rakyat Malaysia yang prihatin telah mengambil masa untuk mencari dan menggabungkan data untuk membuat analisis COVID-19. Berikut dipaparkan ciapannya berkenaan dataset tersebut:

Kadar Peningkatan Kes COVID-19 Mengikut Hari

Graf di atas menunjukkan perbezaan kadar pertambahan kes yang disahkan (confirmed), kes sembuh (recovered) dan kematian (death) COVID-19 dalam unit peratusan (percentage).

Apa yang tidak ditunjukkan

Graf di atas tidak menunjukkan jumlah terkumpul (cumulative) atau bilangan kes

Sumber data: https://www.kaggle.com/sudalairajkumar/novel-corona-virus-2019-dataset/data

Lihat juga

COVID-19: Promosi dan Diskaun Untuk Pengguna Talian Mudah Alih